Kvalitetssikring

 
Store prosjekter som går over lengre tid har behov for uavhengig oppfølgning underveis, dette fordi det ofte er lettere for eksterne å løfte blikket og se om deloppgaver er i tråd med de store linjene. Aster har utført kvalitetssikring hos flere av våre kunder, og vi har aktivt bidratt til å gjenvinne kontroll og sikre riktig måloppnåelse.

Kvalitetssikring er dokumentert anvendelse av sunn fornuft, det er med andre ord billigere å forebygge enn å reparere.

Facebook button Linkedin button