Outsourcing

 

Aster kan bistå både kunde og leverandør i en outsourcing prosess. Vår erfaring tilsier at for å lykkes med en outsourcing, må man skape en vinn-vinn situasjon for alle parter. Videre er det viktig å sikre balanserte avtaler og prosesser, samt legge til rette for en løsningsorientert samarbeidskultur (Governance).

Vi bistår våre kunder i alle stegene i en outsourcing prosess, nedenfor lister vi opp de viktigste fasene, sett fra kundens ståsted:

1. Analyser av outsourcing behov
2. Kvalifisering/Kravspesifisering/Tilbudsforespørsel
3. Leverandørvalg og forhandlinger
4. Overføring og godkjenning (Transition)
5. Evaluering / Benchmarking
6. Exit

Aster bistår også outsourcings-leverandørene i å etablere en optimal produksjonstilstand for sine kunder.

Facebook button Linkedin button