Ledelse

 

Prosjekt
Aster har erfaring i å kjøre både små og store prosjekter. Vår metode har basis i “Målrettet prosjektstyring”, det vil si vekt på planlegging og avvikshåndtering. For å sikre en god prosjektgjennomføring tilpasser og/eller utvikler vi verktøy og fremgangsmåter i henhold til prosjektets størrelse og utfordring.

Vi har også flere års erfaring i å lede å styre større utviklingsprosjekter for en av landets største datasentraler. Fokuset har vært å sikre gode og riktige produkt i forhold til den enkelte bruker /kunde samtidig som endringer, standardarder og kostnader er fulgt opp med nødvendig tiltak. Aster har også hatt prosjektledelsen av tilpasning og produksjonssetting av SAP HR for et større selskap innenfor reise og kommunikasjon i Norden.

Endring
I omstillingsperioder opplever mange bedrifter utfordringer i forbindelse med bemanning av lederstillinger. Disse utfordringene kan løses ved å ta inn midlertidig ekstern kompetanse, med erfaring i endringsledelse. Aster har i flere tilfeller gått inn i slike lederstillinger, og har god erfaring i å skape kontroll, samt etablere og implementere nye rutiner og prosesser med det for øye å ivareta bedriftens langsiktige mål. Nøkkelen for å lykkes i et slikt oppdrag er å sikre en god overlevering tilbake til kunden.

Etablering
I oppstartsfasen av et nytt firma skal mange nye oppgaver håndteres på kort tid. Ansettelsesprosesser tar derimot tid, tid man ofte ikke har. Aster har erfaring i å bistå bedrifter i oppstartsfasen for å få forretningen i gang raskt og effektivt.

Facebook button Linkedin button