Aster AS

 

 

Rådgivning og prosjektledelse innen IT, telekom og logistikk

Aster sin forretningsidé er å tilby våre kunder rådgivning og prosjektledelse innen informasjonsteknologi, digital transformasjon, telekommunikasjon og logistikk. I de senere år har selskapet jobbet med prosjektledelse og kvalitetssikring rettet mot offentlig sektor, bank/forsikring, samt logistikk/distribusjon.

Aster betyr stjerne og våre stjernekonsulenter har som mål å skape verdier for kunden gjennom å levere tjenester av høy kvalitet til riktig tid og kostnad.

Vi bistår våre kunder i å gjennomføre analyser, prosesser og prosjekter for å utvikle og forbedre kundens virksomhet gjennom økt lønnsomhet og økt kundetilfredshet. Våre fagområder inkluderer outsourcing, ledelse, forretningsutvikling, salgsstrategi, internasjonalisering, økonomistyring og kvalitetssikring. Videre har vi solid erfaring fra gevinstrealisering og endringsledelse av integrasjonsprosjekter(Post Merger Integration – PMI) i forbindelse med oppkjøp og fusjoner.

Aster ble etablert mars 1998, og består i dag av erfarne konsulenter med både teknisk og økonomisk bakgrunn, samt bred ledererfaring innenfor bransjene IT, telekom/satkom og logistikk. Vi jobber internasjonalt, med hovedvekt på Norden.

Facebook button Linkedin button