apr 112010
 

SAS Norge AS (Scandinavian Airlines Systems)

Aster har hatt prosjektledelsen av innføring av nytt Lønns og personalsystem i Scandinavian Airlines Norge.
Prosjektet hadde en varighet på 2 år i perioden 1997 -1999 med skandinavisk oppfølging og styring.
Flyselskapet gikk over fra egenutviklet Human Resource system til SAP HR.

Den norske delen av selskapet tok også ibruk selve lønnsdelen (Norsk Lønn) og gikk i produksjon med ca. 9000 nye lønnsmottagere april 1999.
Ved hjelp av sterk oppfølging og klar styring av både interne og eksterne ressurser samt god forankring til prosjekteierne i SAS, var overgangen til det nye HR-systemet vellykket og er i dag den mest sentrale delen av SAS’ IT-system på back-office.
SAP HR hos SAS Norge er i stadig forbedring og utvikling i forhold til å ta i bruk ny funksjonalitet.

Facebook button Linkedin button