jul 282010
 

I forbindelse med Storebrands oppkjøp av SPP i Sverige, skulle alle SPP sine klienter, servere og forretningssystemer flyttes fra SPPs tidligere driftsleverandør til Storebrands driftsleverandør, EDB.  Aster hadde en sentral rolle i prosjektet, og bisto med både programledelse og prosjektledelse gjennom flere viktige faser i prosjektet.

Facebook button Linkedin button