Jan Einar Bringedal

 

Jan Einar er utdannet ingeniør elektronikk fra Kongsberg Ingeniørhøgskole i 1981 og bedriftsøkonom fra Bedriftsøkonomisk Institutt 1982.

Han har flere tiår med operasjonell ledelse og salgsledelse fra selskap som Nixdorf Computer, Informatikk(Intentia), Computer Associates, Confirmit(FIRM) og Airbus Defence&Space(Marlink). Erfaring som spenner fra norsk start up til globale multi million dollar selskaper.

Jan Einar er en person med solid og bred praktisk ledererfaring fra næringslivet og som selv har gjennomlevd tøffe omstillinger, iverksatt og gjennomført forbedringstiltak. Gjennom svært varierte oppdrag har han blant annet ledet prosjekter som omfatter:

 • Strategi revisjon -> Tilpasning av målbildet
 • Prosess revisjon, identifisering av flaskehalser -> Verdikjede analyse
 • Prosess forbedringer og implementering -> Gevinstrealisering
 • Digitalisering av prosesser (IoT/Big Data) -> Gevinstrealisering
 • Turnaround og restrukturering
 • Prosjektledelse av IT innførings- og endringsprosjekter
 • Forretningsutvikling
 • Markeds/salgsstrategiutvikling
  • Hvordan åpne nye markeder – internasjonalisering
  • Konkurrentanalyse
  • Kanal miks
  • Partner etablering og partnerprogram
 • Due diligence i forbindelse med oppkjøp/fusjoner
 • Post Merger Integration(PMI) -> Realisering av synergier 

Videre har Jan Einar dyp IKT systemforståelse (ERP, EFM, CRM, BI, eCommerce ++), svært god markedsinnsikt nordisk og globalt, samt dyp innsikt i forskjellige vertikaler som bank & finans, forsikring, telcom/satcom, IKT, handel & logistikk og offentlig og maritim sektor.

Facebook button Linkedin button