apr 112010
 

I perioden 2000-2003 rustet Posten Norge opp halvparten sine postkontorer til å bli Posthandler.
Fornyelsen innebar et nytt forretningskonsept for Posten, og besto blant annet av oppussing av gulv, tak og vegger, innsetting av ny skrankeinnredning og møbler, samt montering av butikkinnredning for varehandel.
Hver Posthandel krevde opptil 6 måneders planleggings- og byggetid. I tillegg til selve ombyggingsjobben, måtte mange andre elementer på plass før åpningsdagen, det gjaldt alt fra arkitektur og design av Posthandelen, til møbler, skilting, vareplassering og implementering og opplæring av nye IT-systemer.

Aster ledet i dette prosjektet et team på over 10 personer og hadde hovedansvaret for koordinering, prosjektstyring og rapportering til ledelsen.
I tillegg gjennomførte Aster initiell kvalitetsikring av prosjektet, noe som medførte en både strukturmessige og rammemessige endringer av prosjektet.
I forbindelse med budsjettering og økonomisk oppfølgningen, hadde vi det overordnede ansvaret gjennom hele prosjektet.
Aster hadde også dialogen med underleverandørene på vegne av kunden, samt koordinering mot og overlevering til den interne linjeledelsen.

Alle Posthandlene åpnet på dato, og prosjektet leverte godt innenfor sitt økonomiske budsjett.

Facebook button Linkedin button