apr 112010
 
Aster har vært engasjert i flere av Storebrands IT-prosjekter innenfor rådgivning, analyse og optimalisering av produksjon/drift, samt utrullings- og outsourcingprosjekter.

I forbindelse med etableringen av if…, valgte ledelsen i Storebrand og if… å outsource den felles skandinaviske IT infrastrukturen. Vi bisto i en rekke av de prosesser som ble gjennomført i tilknytning denne outsourcingen. Aster har videre deltatt i nødvendige analyser og utredninger knyttet til en videre sourcing.

Facebook button Linkedin button